Over My Comic Shop .nl

--> Click here for About My Comic Shop .nl in english <--

Welkom in mijn webshop.

Over mij

Ik ben Rutger-Jan en veel van jullie ken ik van Facebook en of via Instagram. Ik woon in Nederland en ben zelf al geruime tijd een gepassioneerd verzamelaar van comics zowel oude als nieuwe comics.

Beurzen

In het verleden deed ik samen met Peter ook beurzen daar heb ik ook veel van jullie ontmoet. Dutch Comic Con, Facts, Amsterdam, Utrecht, Brussel, Gent etc. Een aantal jaar geleden heb ik gezegd geen tijd te hebben voor beurzen gezien de ontwikkelingen in mijn bedrijven en omdat ik ook tijd voor mijn gezin wil maken.
Nu met het Corona virus is het überhaupt de vraag hoe dit in de toekomst zal zijn.
De laatste beurs waar ik was met mijn oudste zoon was in februari afgelopen jaar (2020). Ik was hier relaxed als bezoeker 🙂

Uitbreiding

Aangezien ik de afgelopen tijd minder tijd besteedde aan mycomicshop.nl en Peter meer heb ik besloten maar natuurlijk in overleg om naast .nl een .be aan te maken. Deze heb ik destijds toen ik de .nl domeinnaam claimde ook meteen vastgelegd.

Verkoop

Ik verkoop hier al mijn dubbele comics die ik de afgelopen jaren heb vergaard tijdens het verzamelen.
Ik zal hier met enige regelmaat nieuwe en oude comics toevoegen. Het hangt een beetje af van hoeveel tijd ik heb. Het is voor mij namelijk geen werk maar hobby 🙂

Over de comics

De comics die ik plaats zijn allemaal in daglicht gefotografeerd, zonder zakje om reflecties te voorkomen en zonder filter. Ik heb dit keer voor een lichte ondergrond gekozen om de comics te laten zien omdat ik het idee heb dat je zo een betere indruk krijgt van de comics.

Foto’s

De afbeeldingen van de comics die ik gebruik zijn foto's van de daadwerkelijke comics. Ik gebruik dus geen stock foto's.

Prijzen

Afgezien van het feit dat, ik veel ervaring heb met comics, ben ik geen "professional grader". De prijzen van de comics zijn een weerspiegeling van de staat van de comics.

Supplies

Ik zal binnenkort ook weer supplies gaan aanbieden in de shop. Bags and boards van Ultra Pro en E. Gerber.

Verzamelingen

Heb jij een verzameling te koop? Ik ben altijd "on the hunt" en geïnteresseerd om verzamelingen te kopen. Deze haal ik dan ook uit heel Europa. Heb jij een verzameling die je wilt verkopen? Stuur me een mailtje en wie weet kan ik de verzameling van je overnemen.About My Comic Shop .nl

Welcome to my webshop.

About me

My name is Rutger-Jan and I know many of you from Facebook and Instagram. I live in the Netherlands and have been a passionate collector of comics, both old and new, for quite some time now.

Conventions

In the past I did conventions together with Peter and at these conventions I met many of you. Dutch Comic Con, Facts, Amsterdam, Utrecht, Brussels, Ghent, etc. A few years ago I said I didn't have time for conventions given the developments in my companies and because I also want to make time for my family.
Now with Corona virus, the question is what this will be like in the future.
The last covention I went to as a visitor was together with my oldest son and was in February this year (2020) 🙂

Expansion

Since I recently spent less time on mycomicshop.nl and Peter more, I decided, but of course in consultation, to create a .be in addition to .nl. When I first claimed the .nl domain name years back, I immediately registered this one too.

Sale

I sell here all my duplicate comics that I amassed while collecting over the years.
I will be adding new and old comics here on a regular basis. It kind of depends on how much time I have. For me it is not a job but a hobby 🙂

About the comics

The comics I post are all photographed in daylight, without a bag to avoid reflections and without the use of a filter. This time I chose a light background to show the comics because I have the idea that this gives you a better impression of the comics.

Photos

The images of the comics I am using are photos of the actual comics. So I don't use stock photos.

Prices

Apart from the fact that I have a lot of experience with comics, I am not a "professional grader". The prices of the comics are a reflection of the condition of the comics.

Supplies

I will soon be offering supplies in the shop again. Bags and boards from Ultra Pro and E. Gerber.

Collections

Do you have a collection for sale? I am always "on the hunt" and interested in buying collections. I get these from all over Europe. Do you have a collection that you want to sell? Send me an email and who knows I can buy the collection from you.

© Copyright My Comic Shop .nl 2014 - 2022 | CMS | fr3sh